Toeta meid! Поддержи нас!

MTÜ UKRAINIANS IN ESTONIA vabatahtlikud töötavad oma jõudude ja rahaliste võimaluste piires pidevalt selle nimel, et Eestisse juba saabunud või saabuvad Ukraina pagulased saaksid kiiresti meie ühiskonda integreeruda, pakkudes neile eelkõige info- ja nõustamistuge.

Kuid sellegipoolest oleme sunnitud tunnistama, et meie rahalised võimalused on viimase aastaga kõvasti kahanenud ja abi osutamine on muutunud üha keerulisemaks, kuna Eesti majandus on üsna tugevalt alla kukkunud, mis, kahjuks, mõjutas koheselt ka meie sissetulekuid ja millegi olulise ärategemist ilma rahata on väga realistlik raske ja sel põhjusel oleme rahapuuduse tõttu juba sunnitud osa oma plaanidest loobuma. Aga ka sina saad meid aidata ja pagulasi aidata! Üks võimalus on teha annetus, kas ühekordne või tavaline.

Annetuse saad teha ülekandega MTÜ UKRAINIANS IN ESTONIA kontole Swedbankis EE31 2200 2210 7871 4411.

Волонтёры MTÜ UKRAINIANS IN ESTONIA по мере своих сил и финансовых возможностей постоянно работают во имя того, чтобы украинские беженцы, уже прибывшие или прибывающие в Эстонию, могли быстро интегрироваться в наше общество, оказывая им в первую очередь информационную и консультационную поддержку.

Но тем не менее мы вынуждены признать, что наши финансовые возможности очень сократились за последний год и нам всё труднее стало оказывать помощь, так как экономика Эстонии достаточно сильно просела, что, к сожалению, немедленно отразилось на наших поступлениях, а сделать что-то существенное без денег реально весьма тяжело и по этой причине мы уже были вынуждены отказаться от части своих планов из-за отсутствия финансирования. Но вы тоже можете помочь нам и помочь беженцам! Один из способов – это пожертвование, однократное или регулярное.

Вы можете сделать пожертвование переводом на счёт MTÜ UKRAINIANS IN ESTONIA в банке Swedbank EE31 2200 2210 7871 4411.

Поделиться с Другом!

Оставьте комментарий